Arbeta vidare på hemmaplan

Föreningsutveckling

DIALOGDUK FÖR FÖRENINGSUTVECKLING

För att arbeta vidare med Hemmaplansmodellen i din förening, använd dig av denna kartläggning och  dialogduk.

 

TRYGG IDROTT

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen. Här kan du läsa mer om Trygg idrott.

Här hittar du också en lathund som beskriver hur ni som förening bör gå tillväga.

INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR FÖRENINGSLEDARE

Vill ni i er styrelse lära er mer om hur ni kan utveckla ert arbete så rekommenderar vi er att genomföra den introduktionsutbildning som SISU Idrottsutbildarna har här.