Aktivitet är framtiden

Anpassade Spelformer

Anpassade spelformer är bra! Helplanspel är segt, långsamt och tråkigt. Framtiden är mindre ytor!