Så här spelar vi ishockey vid olika åldrar

Anpassade spelformer

Här kommer du under våren kunna läsa om vilka rekommendationer vi ger kring hur ishockey ska spelas i yngre åldrar. Just nu håller vi på att ta reda på det. Det gör vi genom att noggrant undersöka vilket som är det bästa sättet att spela på för att främja spelarnas glädje, utveckling och lärande.

Vi mäter antalet aktioner under matchspel på 1/6, 1/4, 1/3 och Helplan med spel 3 mot 3, 4 mot 4 och 5 mot 5. Detta gör vi i åldrarna U8, U10, U12 och U14. Både på pojkar och flickor.