Bedriv en allsidig träning

Föräldrar: Princip 4 – Bedriv en allsidig träning

Att lära sig läsa, skriva och räkna är en självklarhet, men lika självklart borde det vara att samla på sig en så stor rörelsebank som möjligt. Att ha en bred rörelsekompetens kan inte överskattas – det är en livsviktig kunskap.

Att kunna göra så många olika saker som möjligt med sin kropp skapar en känsla av kompetens som föder självförtroende – som i sin tur skapar motivation. Det vi upplever att vi är duktiga på och har självförtroende i vill vi helt enkelt göra mer av. Aktiviteter som ska­par just detta förknippar vi med glädje.

Ju bredare rörelsekompetens ditt barn har, ju mer kommer hen att utvecklas även som ishockeyspelare. Att ge våra barn och ung­domar möjlighet att hålla på med flera olika idrotter under uppväxten, i organiserad och/ eller oorganiserad form, är viktigt då det ger en variation inte bara i träning utan även i olika sociala miljöer.

Att hålla på med flera idrotter ger en mer allsidig träning vilket i sin tur minskar risken för överbelastningsskador och att mentalt tröttna på ishockeyn. Att hålla på med andra idrotter gynnar alltså både ishockeyspelan­det samtidigt som chanserna att fortsätta idrotta efter karriärens slut ökar.

Det är med andra ord inte farligt att träna mycket så länge det är individens egen vilja som styr och att träningen är allsi­dig och varierande samtidigt som spelar­na ges möjlighet till tillräckligt med vila och återhämtning.