Sätt människan i fokus

Förening: Princip 1 – Sätt människan i fokus

Själva grunden i Hemmaplansmodellen är att den förening som tar hand om sin hemmaplan också tar hand om varje enskild spelare. Där fyller tränarna/ledarna en viktig uppgift i att skapa goda relationer med spelarna. De som genuint engagerar sig och intresserar sig för varje individ har en avgörande betydelse för hur spelarnas motivation till att spela ishockey utvecklas.

 

Därav blir en av de viktigaste uppgifterna för er i styrelsen och föreningsledningen att ha bra relationer med tränarna och ledarna i er förening. Ert sätt att vara och leda föreningen präglar miljön inom vilken både de och spelarna vistas och utvecklas i.

När ni stöttar och coachar era tränare och ledare hjälper ni dem att i sin tur utveckla spelarnas intresse och motivation till att spela ishockey. Genom att visa att ni bryr er om hur de mår och skapa förutsättningar till utveckling, till exempel genom tränarutbildningar och tränarträffar, stärker ni samtidigt hela föreningen. Det är viktigt att ni tillsammans med ledarstaberna
runt era lag pratar igenom vad ni vill med er verksamhet och vad ni tillsammans vill uppnå.

För tränar- och ledargruppen är feedback viktigt. Att återkoppla på och förstärka beteenden och handlingar är centralt – annars är det lätt att endast matchresultat och antal segrar blir vägledande till om de gör ett bra jobb eller inte.

För att lyckas driva en framgångsrik förening är det viktigt att komma ihåg att det är människor ni leder. Människor som har valt att engagera sig i ishockeyn som tränare/ledare eller spelare och som därtill ska hinna med jobb/skola, familjeliv och andra fritidsintressen som också berikar deras liv.