Anpassa träning och match efter målgruppen

Förening: Princip 3 – Anpassa träning och match efter målgruppen

Alldeles oavsett om spelaren har enkelt för att lära eller tar längre tid på sig är vår strävan att bygga en verksamhet där individens glädje, lärande och utveckling står i fokus. Barn och ungdomar ska få möjlighet att utvecklas individuellt för att behålla intresset, stärka självkänslan och bygga upp självförtroende för att vilja stanna kvar inom ishockeyn.

 

Inom svensk ishockey har vi spelare som be­finner sig på olika ställen i sin utvecklingsresa, sett till vad de kan och vad de vill med sitt is­hockeyspelande. Främst beror detta på ålder och ambitionsnivå. Med det i åtanke har vi ett ansvar att anpassa verksamheten så att den passar målgruppens behov.

Konkret betyder detta att ishockey ska spelas på olika stora ytor och med olika regelverk som är anpassade till att främja glädje, ut­veckling och inlärning med målgruppens bästa för ögonen.

För att lyckas i praktiken är det viktigt att förstå att det är skillnad på syftet med barn-och ungdomshockeyn och vår elitverksamhet. Barn är helt enkelt inte små vuxenkopior. Det innebär att barn- och ungdomsverksamheten heller inte ska se likadan ut som elitverksam­heten, varken på träning eller match.

När det gäller träningen är det centralt att under barn- och ungdomsåren låta spelarna lära sig spelet genom att spela det – och i takt med stigande ålder via övningar börja foku­sera på detaljerna.

För er som förening är det viktigt att ni inte lägger för stor vikt vid matchresultatet, utan ser till varje spelares utveckling. Ett ökat fokus på utvecklingsprocessen ökar chansen att på sikt nå bra prestationer och resultat. Vi som förbund ser till att såväl spelytor som spelregler anpassas så att de har spelarnas lärande och utveckling i fokus.