Bedriv en allsidig träning

Förening: Princip 4 – Bedriv en allsidig träning

Att ha en bred rörelsekompetens kan inte överskattas. Att kunna göra så många olika saker som möjligt med sin kropp skapar en känsla av kompetens som föder självförtroende – som i sin tur skapar motivation. Det vi upplever att vi är duktiga på och har självförtroende i vill vi helt enkelt göra mer av. Aktiviteter som skapar just detta förknippar vi med glädje.

 

Ju fler rörelser en individ kan, desto mer kom­mer hen att utvecklas som ishockeyspelare. Därför är det viktigt att ge våra barn och ung­domar möjlighet att samla på sig en så stor rö­relsebank som möjligt.

 

Att ni som förening ger spelarna möjlighet att hålla på med flera olika idrotter under uppväx­ten, i organiserad och/eller oorganiserad form, är viktigt då det ger en variation inte bara i träning utan även i olika sociala miljöer. För de spelare som endast är aktiva inom ishockeyn är det än viktigare att verksamheten säkerställer en allsidig och varierad träning.

Multi-idrottande ger en mer allsidig träning vilket i sin tur minskar risken för överbelast­ningsskador och att mentalt tröttna på is­hockeyn. Att hålla på med andra idrotter gynnar alltså både ishockeyspelandet samti­digt som chanserna att fortsätta idrotta efter karriärens slut ökar.

Det är med andra ord inte farligt att träna mycket – så länge det är individens egen vilja som styr, att träningen är allsidig och varie­rande och att spelarna får tillräckligt med vila och återhämtning.