Fysträning

Fysisk träning

I tidig ålder så ligger fokus på att ha roligt och lägga grunder i rörelsemönster. Allt eftersom spelaren blir äldre läggs mer specialiserad träning in, belastning och intensitet ökar successivt. Som tränare är det viktigt att vara medveten om hur utvecklingskurvan skiljer sig mellan individer. Tidig utveckling kan lätt missuppfattas som fysisk talang och sen utveckling kan dölja en potentiell talang. Därför bör tidig toppning och selektering bland spelare undvikas i största mån inom ungdomshockey.

Träning och matchspel ska ses som en förberedande fas för att prestera när fysiken är fullt utvecklad. För att skapa de bästa förutsättningar för ett starkt seniorlag bör varje individ få möjlighet att utveckla sina fysiska förmågor innan rätt slutsats kan dras om dennes kapacitet som hockeyspelare.

En annan aspekt att ta hänsyn till är motivationen att träna hårt vid under lång tid. Risken med en för tidig satsning och specialisering gör att individen tappar motivation att fortsätta träna hårt genom hela tonåren och tappar intresset för sporten innan potentialen är fullt utvecklad.