Fysträning

Träning före puberteten

Vid denna ålder bör den rörelsemässiga grunden läggas och barnet bör syssla med en mängd olika idrotter. Träningen bör vara lekfull och bygga en motorisk grund. Allt eftersom barnen utvecklas så kan träningen göras mer målinriktad och grennära. Det är viktigt att föräldrar och tränare uppmuntrar till fysisk aktivitet under dessa år, med målsättning att skapa intresse hos barnen för fysisk aktivitet. Tvinga aldrig barnen till träning, det leder sällan till utveckling eller intresse hos barnet. Det viktiga är inte vad dom gör, utan att dom stimuleras till att vara i rörelse.

För barn mellan 8 – 10 år är allsidiga rörelser viktigast för optimal utveckling av sin koordinationsförmåga. Därför är det viktigt att variera träningen. Desto bättre generell koordinationsförmåga barnen kan utveckla i ung ålder, desto större chans har barnen att kunna utveckla sin medfödda genetiska potential i äldre ålder. Påbörjas specialiserad träning för tidigt riskerar barnen att öva in felaktiga rörelsemönster och utveckla en bristfällig rörelseförmåga.

Vid 10 – 12 års ålder kan specialiserad träning med fördel påbörjas, då de generella rörelsemönstren är inlärda och barnet är mottaglig för mer specifik träning. Den specifika träningen skall dock bara utgöra en del av den totala träningsbelastningen. I denna ålder har kroppen inte så stor respons på konditionsträning, även om konditionen ändå förbättras marginellt mot en helt otränad individ (ca 10 %). Skillnaden är dock så liten att träningsprioriteten inte bör läggas i detta område. Även om barn har en bra kondition så är glykogendepåer och värmereglering inte lika bra som för vuxna personer och därför bör allt för långa pass undvikas.

Styrketräning bör bedrivas med lätta vikter även det inte kommer göras några stora förbättringar, men att lära sig rätt rörelsemönstret är viktigt för kommande år av träning. Det har inte påvisat några skaderisker vid styrketräning med lätta vikter och inte heller någon risk för att påverka tillväxten negativt.  Generellt även i dessa åldrar bör grundinställningen vara att träningen ska vara varierad, försök undvika att träningen blir monoton. Monotona och stereotypa träningsupplägg minskar ofta glädjen och motivationen till träning. Om barnen upplever träningen lustfylld så anstränger dom sig omedvetet hårdare på varje pass. Det är viktigt att tränaren och föräldrarna för barn i dessa åldrar tänker utveckling av individen, och inte har tävlingsresultatet i fokus.