Sätt människan i fokus

Föräldrar: Princip 1 – Sätt människan i fokus

Vi vet idag att en av de viktigaste förmågorna en tränare kan ha är att skapa goda relationer med spelarna. En tränare som genuint engagerar sig och intresserar sig för varje individ har en avgörande roll för hur spelarnas motivation till att spela ishockey utvecklas.

Att utforma en miljö inom vilken individerna ska utvecklas i som ishockeyspelare och at­leter, men framförallt som människor lämnar oftast stora avtryck, inte bara i nuet utan också långt efter att hockeykarriären tagit slut. Att se varje enskild individ och låta spe­larna förstå att alla är viktiga för laget som helhet är oerhört väsentligt.

Som ishockeyförälder har du först och främst rollen att stötta och finnas där för ditt barn som spelar ishockey så att hen mår bra, trivs och har kul med sin idrott. Låt trä­narna sköta verksamheten och låt ditt fokus först och främst handla om att stötta ditt barn i dennes resa inom ishockeyn. Hur väl re­lationen spelare – tränare – förälder fung­erar kan vara avgörande för hur individens intresse och motivation utvecklas.

Alla vi som finns runt omkring barn- och ung­domsishockeyn behöver komma ihåg att det handlar om så mycket mer än bara ishock­ey. Det kan låta självklart, men främst hand­lar det ju om människor. Människor som inte enbart är hockeyspelare utan har fler saker i livet som är viktiga. I ditt barns vardag finns såväl skola, kompisar och andra fritidsintres­sen som också behöver ges utrymme.

Om du upplever att ditt barn far direkt illa i verksamheten så har du som förälder dess­utom ett ansvar att meddela föreningen detta. Att ha ett förhållningssätt där vi all­tid sätter barnets bästa i främsta rummet är ett sätt att få vägledning i situationer som kan vara lite knepiga.

Precis som tränarna är såklart även du som förälder en förebild, både för ditt eget och andras barn. Som förebild är det viktigt att föregå med gott exempel då barn generellt sett gör som vi vuxna gör och som vi säger åt dem att göra. Skäller du på domaren eller pratar illa om tränaren eller andra spelare sänder du ut signaler om att dessa bete­enden är okej. Och på samma sätt fungerar det omvända – goda beteenden kopieras på precis samma sätt.

Barn och ungdomar söker bekräftelse hos dig, hos sina tränare och andra medspelare. Därför bör du tänka på att ge en extra klapp på ryggen, en uppskattande blick eller en applåd när du ser att spelarna och laget an­stränger sig för att lyckas och inte bara ge beröm för resultaten, målen och de lyckade aktionerna på träning och matcher.