Ledarskap

Vår syn på talangbegreppet

Ordet talang ställer ibland till det för oss inom ishockeyn och det beror ofta på att vi inte klarar av att hålla isär begreppen ”talangutveckling” och ”talangidentifikation”. Det är viktigt att vi klarar av att skilja på vad individen kan just nu, och potentialen som individen har för att utvecklas i framtiden. Begreppet talang beskriver utveckling och process, inte en uppsättning statiska egenskaper hos individen eller identifiering av potential.

Tidiga framgångar har inget starkt samband med senare framgång  och därför är det ointressant att fokusera på talangidentifiering.  Istället för att försöka identifiera vilka som kommer bli bra i framtiden, är det effektivare att se på de faktorer som kan hindra eller förstärka framtida utveckling för varje individ. I en sund miljö utvecklas spelaren i en process under många år som inte är linjär. Ofta, när någon kallas talang, beskriver det därför inte spelarens möjligheter, bara nivån just nu.

För att klara av detta krävs det att föreningsmiljön är redo, både i organisationen och med metoder, för att arbeta långsiktigt. Om inte miljön kan ta till vara på motiverade spelaren, eller stödja på rätt sätt, riskerar vi att förlora spelare som vill försöka nå elitprestation. Därför finns det inte bara talang hos individer, det finns också talang i miljöer. Av den anledningen behövs utbildning i föreningar för att skapa fler talangfulla miljöer.

I den processen ingår också att se till att de som inte lyckas eller har ambitionen ges möjlighet att fortsätta spela på någon nivå och om de väljer att sluta, gå ut från ishockeyhallen med högt huvud och tänka tillbaka med en känsla av glädje och tillfredsställelse att de fått försöka så gott de kunde. Det är därför viktigt att vara medveten om att när du pratar om talang, så riskerar du att exkludera ett antal spelare  genom att indirekt säga att de är icke–talanger.

Talangbegreppet är alltså en beskrivning av en process som pågår hos individen och den sker i en miljö med många olika människor och relationer. Med det i åtanke har vi  valt att definiera talang som nedan:

Begreppet talang förutsäger inte framgång – men sätter fokus på viktiga delar som ska ingå i en utvecklingsprocess.

”Talang är en individ, som just nu, innehar specifika individuella egenskaper samt färdigheter relativt sin ålder och som får möjlighet att gå från barn– och ungdomsishockey till elitprestation på seniornivå. Det sker genom att individen ges möjlighet och stimuleras att utveckla en stark självbestämmande motivation och passion för ishockeyn, samt tillåts utveckling över tid i en ishockeymiljö som förstår att skilja på potential och prestation och som förstår att spelarutveckling inte är en linjär process samt att den innehåller sunda relationer och åldersanpassad träning.”