Sätt människan i fokus

Tränare: Princip 1 – Sätt människan i fokus

Att skapa relationer är en av tränarens viktigaste uppgifter. Ditt sätt att vara sätter prägel på miljön inom vilken individerna ska utvecklas i som människor, atleter och ishockeyspelare. Hur du är som tränare har en avgörande roll för hur spelarnas intresse och motivation till att spela ishockey utvecklas. Genom att engagera dig och genuint intressera dig för varje individ bygger du relationer som på djupet kan göra avtryck i en spelares liv – och som kan finnas kvar långt efter att hockeykarriären tagit slut

Din roll som förebild är med andra ord oerhört viktig, därför är det av stor vikt att låta ord och handling gå i linje. Kom ihåg att spelarna gör som du gör, inte som du säger. Visa att du är sårbar och mänsklig och prata med spelar­na om vilka gemensamma värderingar ni tycker är viktiga att leva efter, samt hur dessa tar sig uttryck i era beteenden.

Ta er tid att prata igenom framtida målbilder och vilka förväntningar ni har på varandra, och ge därefter varje spelare meningsfulla och ut­manande uppgifter. Var noga med att förstärka ansträngningarna som görs för att uppfylla det ni har kommit överens om – inte bara resultatet och utfallet. Att ge spelarna förtroende visar att du är intresserad och att du bryr dig, inte bara om laget i stort, utan även om varje en­skild individ. Detta gör att varje individ känner sig sedd och förstår att hen är viktig för laget.

När du som tränare och ledare låter spelarna utöva eget ledarskap genom att vara delakti­ga i de beslut som rör verksamheten, såväl på som utanför planen, bidrar det till att de över tid kommer att vara villiga att ta större ansvar för sin egen och hela lagets prestation och miljö. Dessutom är delaktighet en viktig pus­selbit för spelarnas inlärning, inte minst när det handlar om att ta beslut i spelsituationer på isen. Man lär sig helt enkelt att fatta beslut i spelet genom att spela mycket.

För att lyckas är det viktigt att komma ihåg att det är människor vi leder. Människor som har valt att spela ishockey och som därtill ska hinna med skola, kompisar och andra fritidsin­tressen som också berikar deras liv.