Ge alla chansen att utvecklas

Tränare: Princip 2 – Ge alla chansen att utvecklas

Du som tränare har ett ansvar för att spelarnas tid i föreningen och inom ishockeyn blir rolig och utvecklande. Dessa spelare kommer att vara olika, i allt från ambition, ålder, kön, klass, etnicitet, sexuell läggning och mycket mer. Att ha ett öppet sinne i mötet med dessa olikheter utvecklar oss alla.

Några blir elitspelare, men de allra flesta blir det inte. Alla kan däremot få ett livslångt in­tresse för ishockey. Här fyller du som tränare en viktig roll genom att jobba aktivt mot följan­de målbilder:

  • Varje enskild spelare utvecklas som människa.
  • Varje spelare får ett livslångt intresse för ishockey och vill vara fortsatt fysiskt aktiv hela livet.
  • Varje spelare får en högklassig grundut­bildning och de som så småningom vill får rätt förutsättningar att göra en satsning mot ishockey på elitnivå.

 

MÄNNISKOR UTVECKLAS I OLIKA TAKT

En viktig sak att alltid komma ihåg är att utveck­lingskurvan för spelare inte är linjär. Alla utveck­las i olika takt med perioder av ömsom stora utvecklingssteg varvat med platåer av stagna­tion och ibland till och med tillbakagång. Därför är det oerhört viktigt att alla spelare ges lik­värdiga möjligheter att utvecklas oavsett vilka färdigheter de för stunden visar upp.

Ha i åtanke att de flesta som anses duktiga i tidig ålder ofta är födda tidigt på året, är tidiga i sin biologiska utveckling eller helt enkelt har lagt ner mycket tid på idrott i allmänhet och is­hockey i synnerhet . Med det sagt – vänta med att göra uttagningar baserat på färdighet så länge som möjligt.

Att göra permanenta nivåindelningar base­rade på spelarnas färdigheter är direkt dumt. Dels är risken uppenbar att det skapar en re­sultatorienterad miljö där man måste vara duk­tig tidigt, istället för en miljö som fokuserar på individens långsiktiga utveckling. Dels tenderar man att dela in gruppen baserat på deras fysis­ka och biologiska mognad.

Så se till att ha variation i hur du delar in laget och ha varje individs långsiktiga utveckling för ögonen, både under träning och match.