Samtala om

Den ideella kraften

Föreningslivet bygger på ideellt arbete och bärs upp av individer som samlas för att verka för sitt gemensamma intresse, i detta fall ishockey. För att föreningens verksamhetsidé ska efterlevas måste varje insats räknas. Oavsett om man är tränare/ledare, kassör, ordförande eller står i kiosken är varje persons bidrag en viktig pusselbit för att verksamheten ska fungera.

Ett av styrelsens ansvarsområden är att värna om de ideella krafterna genom att ge bekräftelse och incitament till att vilja fortsätta engagera sig. Det kan till exempel innebära att ge medlemmarna frihet att inom vissa ramar fatta egna beslut, skapa ett sammanhang där de känner att de hör hemma och gör skillnad – men också där de får ge uttryck för sina färdigheter och känna sig kompetenta.

Fundera på:

  • Föreningsverksamheten bygger på ideella krafter – hur visar ni era ledare och andra ideellt arbetande uppskattning?
  • När spelare väljer att sluta med ishockey, hur kan ni som förening jobba för att behålla dom i föreningens verksamhet i andra funktioner?