Samtala om

Rutiner skapar hållbara föreningar

En viktig del för att föreningen ska fungera är administrationen. Med struktur och grundliga rutiner som inte är knutna till en person utan till en funktion kommer ni långt. Föreningens administration består av många olika delar, allt från närvaroregistrering och anmälan av serier till uppdateringar av hemsidor.

Vi vet att många upplever att tiden inte räcker till då man ständigt måste ”släcka bränder”. Men det handlar inte om att fjärma sig från verksamheten utan snarare att skapa lösningar som både uppfyller föreningens syfte och löser de dagliga utmaningarna. En fungerande administration skapar i själva verket mer tid till ishockey.

Fundera på:

  • Är de administrativa uppgifterna i er förening personbundna?
  • Hur skapar ni en balans i ansvarsfördelningen mellan ideella och anställda i föreningen, eller finns det en struktur att följa för den som tar över?
  • Hur ser era administrativa rutiner ut idag?
  • Hur ser era forum/möten för planering och uppföljning av verksamheten ut idag. Vilka forum, strukturer och beslutsvägar skulle ni behöva ha?