Samtala om

Föreningsdemokrati

Svenska Ishockeyförbundet (SIF) är ett av Riksidrottsförbundets 72 specialidrotts-förbund och består av 22 distrikt ishockeyförbund, cirka 400 ishockeyföreningar samt drygt 2 300 lag med totalt cirka 68 000 spelare och domare. Av dessa är cirka 82 procent barn och ungdomar under 20 år, varav 8 procent är flickor.

Svensk ishockey vilar på en demokratisk grund där medlemmarna i respektive förening och förbund väljer sina förtroendevalda, det vill säga en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som fattats på årsmötet, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. Med andra ord har den enskilda medlemmen stor möjlighet att påverka svensk ishockey på demokratisk väg – både i möjlighet av motioner samt genom röstning.

Som förening inom svensk ishockey är ni medlem i ert distrikts ishockeyförbund (SDF) som i sin tur är medlem i Svenska Ishockeyförbundet. På så sätt är ni en del av SIF, vilket innebär att det finns både ramar och stöd för er verksamhet.

Med ett medlemskap i SIF kommer ett tudelat ansvar. Dels handlar det om att som förening agera på ett sätt som tar hänsyn till vad som är bäst för föreningens medlemmar. Men ansvaret innebär också att agera på ett sätt som går i linje med de tankar och intentioner som svensk ishockey har enats om.

Fundera på:

  • Årsmötet är det högst beslutande organet i fören­ingen. Hur jobbar ni för att era medlemmar ska delta på årsmötet?
  • Under verksamhetsåret kan medlemmarna ha tankar och åsikter om föreningens verksamhet. Vilka forum har ni i er förening för att fånga in dessa?
  • Valberedningens kanske viktigaste roll är att föreslå kommande års förtroendevalda. För att göra detta be­höver de vara uppdaterade på föreningens verksamhet och ha god insyn i hur föreningens styrning och ledning fungerar. Hur ser er valberedning ut och hur arbetar de idag?
  • I en förening finns många olika verksamhetsområden och uppgifter. Vilka anser ni är er styrelses viktigaste uppgifter?
  • Vilka frågor på styrelsens agenda prioriteras?