Du, ditt och andras barn

Du, ditt och andras barn

Sträva efter att inte lägga dig i ditt barns ishockeyspe­lande för mycket. Visa gärna intresse och stötta, men tänk på att det är ditt barn som ska driva sitt intres­se och ha lust och vilja till att fortsätta vara aktiv inom ishockeyn en längre tid. Försök att i era ”hockeysam­tal” vara lyhörd och låt barnet vara styrande i samtalet. När du ställer frågor så se till att de handlar om barnets prestation och upplevelser och inte kring resultat.

Att träna, röra på sig och leka idrott utanför den or­ganiserade verksamheten upplevs av de flesta som ro­ligt. Här kan du som förälder spela en viktig roll genom att stimulera till spontanidrott och lek. Delta gärna själv. Den föreningsorganiserade ishockeyverksamheten ger inte tillräckligt med rörelse varken ur ett ishockeyut­vecklingsperspektiv eller ur ett hälsoperspektiv.

FRÅGOR KRING PRESTATION KAN VARA:

  • Vad tycker du gick bra idag?
  • Utifrån det du tränat på, gick de momenten bättre än tidigare?
  • Vad har du lärt dig idag?

 

FRÅGOR KRING UPPLEVELSEN KAN VARA:

  • Vad tycker du var roligt idag?
  • Vad tror du det var som gjorde att det blev så roligt?

 

ATT FUNDERA PÅ:

  • Vad är det som du önskar att ditt barn ska få med sig från sin tid inom ishockeyn?
  • Vad är anledningen till att ditt barn spelar tror du?
  • Vilka beteenden hos dig tror du stärker ditt barns möjligheter att ha kul och utvecklas inom ishockeyn?