Du, matchen och resultatet

Du, matchen och resultatet

Att få tävla och mäta sig mot andra lag är ett natur­ligt inslag i ishockey, men det är viktigt att skilja på hur vuxna tävlar och hur barn tävlar. Barn tävlar i stunden, här och nu. Förväxla inte begreppet tävla med resultat. Tävla/spela match är processen och resultatet är ut­komsten. För barn generellt är match något som upp­skattas, däremot är resultatet ofta av mindre vikt.

Inom barn- och ungdomsishockeyn vill vi att fokus ska ligga på långsiktig utveckling av varje enskild individ. Som förälder är det viktigt att du också förhåller dig till det. Barn utvecklas i olika takt och utvecklingen är inte linjär. Det viktigaste är att barnen trivs, har kul och mår bra – allt annat är egentligen sekundärt.

Att spela match är något som de allra flesta barn tyck­er är kul – det finns en spänning i att inte veta hur det kommer att sluta. Även som förälder är ofta matcherna en höjdpunkt. I de allra flesta fall är ni föräldrar fan­tastiska supportrar, men tyvärr finns det undantag då föräldrar dras med i matchen på mindre positiva sätt. Visst är det kul om laget man håller på vinner, men den uppgiften är spelarnas.

En vinst ska inte ske till vilket pris som helst – dessut­om har även förlustmatcher ett värde. Det är viktigt att även du som förälder kan förhålla dig till det och fokuse­ra på vad som fungerat bra alldeles oavsett hur match­ens resultat blev.

ATT FUNDERA PÅ:

  • Hur är du under en match?
  • Vad tänker du kring match,resultat och prestation?
  • Hur kan ni som föräldragrupp agera om någon annan förälder beter sig illa under en match?