Du och föreningen

Du och föreningen

Inom svensk ishockey har vi cirka 400 ishockeyföreningar. Av dessa har cirka 330 verksamhet för barn och ungdo­mar, varav ditt barn spelar i en av dessa föreningar. Enkelt förklarat består föreningen av dess medlemmar som be­stämmer vad föreningen ska vara, sikta mot, stå för och göra. Beslut om detta fattas på föreningens årsmöte. Där väljer medlemmarna också en styrelse som får i uppdrag att göra verklighet av besluten. Vill du som förälder vara med och påverka den verksamhet som dina barn är med i så rekommenderar vi dig att vara medlem i föreningen.

 

ATT FUNDERA PÅ:

Är du medlem i den förening som ditt barn spelar i?

Hur gör du om du vill påverka i den förening där ditt barn spelar?

Om du vill engagera dig i fören­ingens verksamhet, vad skulle du då vilja göra?