Ge alla chansen att utvecklas

Föräldrar: Princip 2 – Ge alla chansen att utvecklas

Din roll som förälder och hur du är i ishockeysammanhang har betydelse för i vilken grad ditt barns tid inom ishockeyn blir positiv, utvecklande och rolig. Hur du förhåller dig till föreningen, träningen och tränaren, matcherna och resultaten och inte minst till ditt och andras barn som spelar ishockey kommer att påverka upplevelsen.

Våra barn och ungdomar inom ishockeyn är, liksom vi vuxna, olika i allt från ambition, ålder, kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund och mycket mer. Detta är något vi värdesätter högt då en mångfald av individer berikar vår verksamhet och inte minst oss själva. Vissa barn spelar ishockey för att det utmanar dem till att kämpa och göra sitt bästa, andra för att de trivs i laget och den sociala miljön medan somliga spelar för att de vill nå elitnivå.

Vi ska komma ihåg att det bara är ett fåtal ishockeyspelande barn och ungdomar som kommer spela på yttersta elitnivå. Däremot kan alla få positiva erfarenheter av vår idrott och ett livslångt intresse såväl till idrott gene­rellt som till ishockeyn.

Du som förälder spelar en viktig roll genom att jobba mot följande målbilder:

  • Varje spelare utvecklas som människa.
  • Varje individ som börjar spela ishockey får ett livslångt intresse för ishockey och vill fortsätta vara fysiskt aktiv hela livet.
  • Varje spelare får en högklassig grundut­bildning och de som så småningom vill får rätt förutsättningar att göra en satsning mot ishockey på elitnivå.

 

MÄNNISKOR UTVECKLAS I OLIKA TAKT

Du som förälder har säkert redan märkt att barn och ungdomar utvecklas i olika takt. Att det inte är en självklarhet att den som först kunde gå är den som till slut springer snabbast. Det beror på att barns utveck­lingskurva inte är linjär. Men så småningom kommer alla att kunna springa, hoppa och en ha en massa andra förmågor, bara vi ger varje individ möjlighet att utvecklas i sin egen takt.

Oavsett om ditt barn är tidig i sin utveckling eller tar längre tid på sig är vår strävan att bygga en verksamhet där individens glädje, lärande och utveckling står i fokus. Barn och ungdomar ska ges möjlighet att utveck­las individuellt och få sina behov av själv­bestämmande, kompetens och tillhörighet tillgodosedda för att på så sätt vilja stanna kvar inom ishockeyn.

Ha i åtanke att de flesta som anses dukti­ga i tidig ålder ofta är födda tidigt på året, är tidiga i sin biologiska utveckling eller har helt enkelt investerat mycket tid på idrott i allmänhet och ishockey i synnerhet. Att ti­digt satsa på de som ligger före i sin biologiska mognad bidrar till att vi går miste om många som längre fram hade blommat ut. Vi behöver hjälpas åt att inte stressa på ut­vecklingen. Det är viktigt att låta barn vara barn och inte bedöma dem ur ett kortsik­tigt perspektiv. Här har du som förälder en unik möjlighet att vara med och skapa en miljö som bidrar till en hållbar och långsiktig utveckling.