Fysträning

Rörelseförståelse

Grundläggande rörelseförmågor

För att vi ska kunna utveckla förmågan att använda kroppen på ett så mångsidigt sätt som möjligt behöver vi träna upp vad vi kallar grundläggande rörelseförmågor. I jämförelsen med att läsa och skriva kan vi kalla detta kroppens-ABC, rörelsekompetensens minsta beståndsdelar. För att skapa en överblick av vad detta innebär i praktiken kan vi dela upp dessa förmågor i tre kategorier; förflyttningsförmågor, objektkontroll och stabilitet/balans.

Det är viktigt att poängtera att listan inte på något sätt är komplett, för till skillnad från alfabetet har en sådan här lista inte någon början eller något slut. Innehållet och dess fördelning i tre kategorier syftar främst till att skapa överblick, ökad förståelse och en utgångspunkt när man ska anpassa och välja aktiviteter som skapar en bred rörelsekompetens.

Ju mer rörelser en individ kan, desto mer saker kan hon göra med sin kropp. Det är också viktigt att ha förmågor i olika typer miljöer; på land, is och snö, i vatten och i luften. Det här är viktigt för att vi på allvar ska kunna skapa förutsättningar att delta i alla sammanhang då vi är fysiskt aktiva.

Inlärningsmiljö

För att nå målet med att bygga självförtroende och motivation genom rörelsekompetens kan inlärningsmiljön vara helt avgörande. Med träning går det nämligen att utveckla fysiska förmågor utan att det för den delen leder in i den Physical literacy-cykel vi eftersträvar. Att vara medveten om social miljö, hur vi lär ut och vad vi lär ut är därför viktigt i sammanhanget.