Anpassa träning och match efter målgruppen

Föräldrar: Princip 3 – Anpassa träning och match efter målgruppen

Första gången du spelade fotboll var förmodligen inte på en elvamannaplan, dina första simtag var inte i den djupa delen av bassängen och den första ridturen skedde inte på den största hästen.

På samma sätt ser vi på ishockeyn. För att ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt och för att ge samt­liga individer möjligheten att vara delaktiga i spelet har vi valt att anpassa våra spel­former. Vi har sett att den bästa utvecklingen sker då barn får vara aktiva i is­hockeyns olika moment så ofta som möjligt. Fler skott, passningar, riktningsförändring­ar, räddningar, närkamper och så vidare. Hur ser vi då till att barn och ungdomar ska ges denna möjlighet till utveckling?

Svaret är logiskt och ganska enkelt – vi krymper spelytorna och anpassar regelver­ken på ett sätt som främjar deras utveckling, lärande och glädje. Dessutom är ishockey ett spel som även på seniornivå mer och mer av­görs och spelas på de små ytorna. Att spela på en mindre yta blir ett sätt att förbereda våra unga spelare på vad som kommer. Läs mer om våra anpassade spelformer här.

Med det sagt vill vi alltså skilja på barn- och ungdomsishockeyn och vår elitverksamhet.

Anledningen är att barn och ungdomar ska få en verksamhet som är anpassad efter just dem, där träningen och matchen är specialutformad för att varje individ ska kunna utvecklas och nå sin fulla potential – men framför allt för att vara delaktig i spelet och ha roligt här och nu.

Fokus ligger på att spela spelet i unga år för att med stigande ålder gå in på detaljerna bakom. Matchen är inte målet, utan framfö­rallt ett verktyg för att få en långsiktig spe­larutveckling. Med andra ord ett lärande i matchform där misstag är en naturlig del av lärandeprocessen och där spelarnas egna upptäckter, beslutsfattande och kreativitet ges utrymme. För vi vet att det är så läran­det fungerar som allra bäst.

Du som förälder har en viktig roll i att be­römma och bekräfta ditt och andras barn utifrån deras ansträngningar och presta­tioner och inte lägga så stor vikt vid hur matcherna slutar resultatmässigt.

Det är inte den enskilda matchen och det enskilda resultatet som avgör individens långsiktiga utveckling – utan det är glädjen i att lyckas och att ha ett självbestämmande kring sin ishockey som leder ett livslångt intresse för ishockey.