Samtala om

Kärnverksamheten – grunden i allt

En förutsättning för att er förening ska fungera är att ni har utövare – utan dem ingen ishockeyverksamhet. För att nå målet att så många som möjligt stannar kvar inom ishockeyn så länge som möjligt är det därför extra viktigt att skapa en föreningsmiljö där alla trivs och mår bra.

Vi tror på en verksamhet där barn, ungdomar, vuxna och äldre ska kunna känna sig hemma och hitta ett sammanhang. En verksamhet där alla får möjlighet att utvecklas i sin egen takt och efter sina unika förutsättningar.

Vi är övertygade om att det är möjligt att bedriva en verksamhet som både kan verka för att skapa gemenskap och livslångt idrottande – men också ta medaljer på såväl nationell som internationell nivå. Principerna som vi tidigare beskrivit är vår väg att uppnå detta.

Vi vet att du som förtroendevald har ett stort hjärta för ishockeyn och din förening, och vi vill att så många som möjligt, likt dig, ska hitta till gemenskapen i hockeyfamiljen. Du som förtroendevald har därmed en uppgift att leda din förening mot våra gemensamma målbilder. Genom att jobba strategiskt och långsiktigt kommer vi tillsammans att forma en verksamhet där alla blir sedda, som bygger på ett starkt ideellt engagemang och en stor kärlek för ishockey.

Fundera på:

  • Varför finns ni till som förening? Vad står det i ändamålsparagrafen i era stadgar? Vilka typer av verksamheter bedriver ni idag?
  • Hur jobbar ni för att ständigt utveckla er kärnverksamhet, dvs själva ishockeyverksamheten?
  • Hur arbetar ni idag med återkoppling mellan styrelse och tränar- och ledargruppen?
  • Hur jobbar ni idag för att varje enskild spelare och ledare utvecklas som människa?
  • Hur jobbar ni med att ta reda på orsakerna till varför spelare väljer att sluta och vad gör ni aktivt för att behålla dom inom föreningens verksamhet?